CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

    Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT được ban hành nhằm cụ thể hóa các yêu cầu về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành đối với mỗi cá nhân trong việc sử dụng CNTT; Đảm bảo tính nhất quán trong xây dựng chương trình, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá năng lực sử dụng CNTT;
   Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Ngày 21/6/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT);
   Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN, thông báo chiêu sinh ôn thi và cấp chứng chỉ “Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản”, ...

Đăng ký ngay »

Hướng dẫn nộp hồ sơ

Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN

Hướng dẫn đăng ký

Hướng dẫn đăng ký Online

Liên hệ

- Trung tâm Tin học (CIT-UED)
Email: cit@ued.udn.vn
Website: https://ttth.ued.udn.vn
Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Đà Nẵng.