Trường ĐH Sư phạm - ĐHĐN

Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, TP. Đà Nẵng

Danh sách các đợt tổ chức

TT Đợt thi Thời gian bồi dưỡng Thời gian ôn Thời gian Thi Hạn nộp lệ phí trước ngày
1   Ứng dụng CNTT cơ bản - Tháng 02/2020 -   23-02-2020 01-03-2020 18-02-2020
2   Kiểm tra Năng lực Tiếng Anh đầu ra - 22/03/2020 -   - 22-03-2020 25-02-2020


HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Các bước Nội dung Địa điểm Ghi chú
Bước 1 Đăng ký Ôn-Thi Online http://qlht.ued.vn/cccntt Xem Hướng dẫn Đăng ký Online
In đơn đăng ký ôn thi (ký tên, dán 2 ảnh)
Bước 2 Nộp lệ phí Phòng A2-204
(... )
Mang theo Đơn đăng ký ôn thi (có ký tên, dán ảnh)
& Bản photo CMND
Bước 3 Nộp Hồ sơ Phòng A2-103
( ...)
Mang theo Đơn đăng ký ôn thi (có ký tên, dán ảnh)
& Bản photo CMND

Đăng ký ngay »