Thông báo


[16/01/2015] : Kết quả kiểm tra kết thúc học phần Tiếng Anh A1 (Tiếng Anh dự bị)

[06/01/2015] : V/v Thi kết thúc học phần Tiếng Anh A1 (Tiếng Anh dự bị)

[05/01/2015] : V/v xét công nhận tốt nghiệp cho SV hệ chính quy đợt tháng 01/2015

[18/12/2014] : V/v Tập huấn đăng ký tín chỉ cho sinh viên K2014 (bổ sung)

[15/12/2014] : V/v Kiểm tra đối chiểu điểm học phần học kỳ I, năm học 2014-2015

[08/11/2014] : V/v đăng ký tín chỉ học kỳ II, năm học 2014-2015

[03/11/2014] : V/v rút tín chỉ học kỳ I, năm học 2014-2015

[30/10/2014] : V/v mở lớp học lại và cải thiện học phầnGiáo dục thể chất

[30/10/2014] : TKB các lớp tăng cường mở trong học kỳ 1, năm học 2014-2015

[27/10/2014] : V/v mở các lớp tăng cường học kỳ 1, năm học 2014-2015

[23/10/2014] : V/v nghỉ học tạm thời trong ngày 25/10/2014

[01/10/2014] : V/v thu học phí đăng ký học Tiếng Anh dự bị

[14/09/2014] : V/v tham gia bảo hiểm y tế lần 2 (kèm theo dssv chưa nộp BHYT)

[14/09/2014] : V/v gia hạn thời gian thu học phí học kỳ I, năm học 2014-2015

[13/09/2014] : Danh sách sinh viên dự thi Tiếng Anh đầu vào năm học 2014-2015

[05/09/2014] : Thời khóa biểu khóa TS2014 học kỳ 1, năm học 2014-2015

[22/08/2014] : Thời khóa biểu GDTC học kỳ 1, năm học 2014-2015

[21/08/2014] : V/v Điều chỉnh lịch thi hè năm 2013-2014

[18/08/2014] : TKB chính thức học phần anh văn học kỳ 1, năm học 2014-2015

[18/08/2014] : Lịch thi các học phần học hè năm học 2013-2014

[14/08/2014] : V/v nộp phiếu đăng ký tín chỉ học kỳ 1, năm học 2014-2015

[04/08/2014] : V/v Đăng ký tín chỉ đợt 2, học kỳ 1 năm học 2014-2015

[01/08/2014] : Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2014-2015

[16/07/2014] : Danh sách sinh viên học trong hè năm 2013-2014

[08/07/2014] : Thời khóa biểu học trong hè năm 2013-2014

[01/07/2014] : V/v Thu học phí các học phần học hè năm 2013-2014

[25/06/2014] : V/v Mở các học phần học hè năm 2013-2014

[20/06/2014] : V/v Phát bảng điểm tốt nghiệp cho SV K2010 và các khóa trước

[12/06/2014] : DS sinh viên khoá tuyển sinh 2010 chưa đủ điều kiện tốt nghiệp

[05/06/2014] : Tra cứu điểm toàn khóa (sử dụng để xét TN) cho SV khóa TS.2010

[28/05/2014] : V/v Đăng ký tín chỉ học kỳ I, năm học 2014-2015

[26/03/2014] : Tổ chức thi giữa kỳ trực tuyến HP Ngữ pháp Tiếng Việt

[12/03/2014] : Thông báo khẩn : V/v nộp học phí học phần Khóa luận tốt nghiệp

[10/03/2014] : V/v Rút tín chỉ học kỳ 2, năm học 2013-2014

[24/02/2014] : Thời khóa biểu học phần GDGT & PPGDGT khóa TS2013

[19/02/2014] : Về việc điều chuyển sinh viên học Tiếng Anh 1, khóa TS2013

[12/02/2014] : Kết quả kỳ thi Tiếng Anh dự bị, đợt thi ngày 23/01/2014

[10/02/2014] : V/v Bổ sung học phần Tiếng Anh 1,2 và GDTC2 khóa TS2013

[27/01/2014] : Thời khóa biểu khóa TS2013, học kỳ 2 năm học 2013-2014

[17/01/2014] : Về việc thi hết học phần Tiếng Anh dự bị khóa TS2013

[09/01/2014] : Về việc bổ sung học phần Tiếng Anh và GDTC học kỳ 2, 2013-2014

[02/01/2014] : Về việc nộp kết quả đăng ký học kỳ 2, năm học 2013-2014

[27/12/2013] : Về việc thu học phí học kỳ II năm học 2013-2014

[18/12/2013] : V/v nộp học phí bổ sung học kỳ 1, năm học 2013-2014

[06/12/2013] : V/v Đăng ký tín chỉ học kỳ 2, năm học 2013-2014

[09/10/2013] : KT phân loại và miễn các học phần Tiếng Anh cho SV khóa TS 2013

[25/09/2013] : V/v rút tín chỉ ngẫu nhiên học kỳ 1, năm học 2013-2014

[25/09/2013] : V/v mở các lớp học phần riêng học kỳ 1, năm học 2013-2014

[17/09/2013] : V/v Lấy ý kiến sinh viên về giảng viên học kỳ 2, năm học 2012-2013

[16/09/2013] : V/v rút tín chỉ học kỳ 1, năm học 2013-2014

[12/09/2013] : V/v đăng ký học phần bổ sung với khóa TS2013

[19/08/2013] : V/v hủy học phần cải thiện điểm B,C

[09/08/2013] : ĐKTC đợt 2 (học cải thiện, học lại, chậm tiến độ) HK 1, 2013-2014

[26/07/2013] : Lịch thi các lớp học phần mở trong hè

[26/07/2013] : Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 2013-2014

[24/06/2013] : Lịch học hè năm học 2013-2014

[12/06/2013] : V/v Đăng ký tín chỉ học kỳ hè

[05/06/2013] : V/v Đăng ký bổ sung cho các lớp Sư phạm, Khóa TS2010

[31/05/2013] : Quy định đăng ký học phần Tiếng Anh và Giáo dục thể chất

[27/05/2013] : V/v Đăng ký tín chỉ học kỳ 1, năm học 2013-2014

[15/05/2013] : Lịch học Tiếng Anh trong học kỳ hè - Năm học 2012-2013

[26/04/2013] : Về việc học lại, học cải thiện Tiếng Anh

[15/03/2013] : Về việc mở lớp học lại môn học Giáo dục thể chất

[04/03/2013] : V/v Rút tín chỉ học kỳ II, năm học 2012-2013

[27/02/2013] : Thời khóa biểu học phần Tiếng Anh 3 bổ sung

[07/02/2013] : V/v Đăng ký tín chỉ đợt 2, học kỳ 2 năm học 2012 - 2013

[10/01/2013] : V/v hiệu chỉnh số lượng sinh viên trong lớp học phần

[04/01/2013] : V/v thay đổi và ghép các học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 3

[02/01/2013] : V/v đăng ký tín chỉ đợt 2 (học cải thiện, học lại, học chậm tiến độ)

[12/12/2012] : V/v bổ sung học phần Tiếng Anh 1

[11/12/2012] : Sinh viên khóa TS2012 lưu ý

[06/12/2012] : V/v Nộp kết quả đăng ký tín chỉ

[04/12/2012] : V/v bổ sung các học phần Tiếng Anh 2

[27/11/2012] : Tổ chức đăng ký tín chỉ cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2012-2013

[19/11/2012] : V/v Thi kiểm tra Tiếng Anh đầo vào, đợt ngày 25/11/2012

[07/11/2012] : V/v mở lớp học lại cho sinh viên tất cả các học phần GDTC

[01/10/2012] : Danh sách các học phần bị rút trong học kỳ I, năm học 2012-2013

[21/09/2012] : V/v rút tín chỉ ngẫu nhiên

[10/09/2012] : V/v rút tín chỉ học kỳ I, năm học 2012-2013

[22/08/2012] : Xử lý đơn học lại, học cải thiện của sinh viên khóa TS2010,TS2011

[17/08/2012] : V/v tách lớp học phần Tiếng Anh 2

[15/08/2012] : V/v đăng ký học cải thiện, học lại

[06/08/2012] : V/v đăng ký học phần Giáo dục thể chất

[31/07/2012] : Danh sách sinh viên không đạt ở đợt kiểm tra Tiếng Anh dự bị

[24/07/2012] : Các học phần dưới đây chưa đủ điều kiện mở lớp

[22/06/2012] : V/v điều chỉnh tên học phần nhóm 10-06B

[21/06/2012] : Điều chỉnh số lượng sinh viên

[20/06/2012] : V/v bổ sung đăng ký lần đầu

[19/06/2012] : V/v bổ sung số lượng cho lớp học phần 11-04A

[18/06/2012] : Đăng ký bổ sung học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2

[17/06/2012] : Số lượng sinh viên cho từng lớp học phần

[15/06/2012] : Hiệu chỉnh học phần đăng ký của nhóm 11-01A

[11/06/2012] : V/v Đăng ký tín chỉ qua mạng

[25/05/2012] : Thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2011-2012

[21/05/2012] : Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ II - Năm học 2011-2012

[09/05/2012] : Tình hình nợ học phí của sinh viên

[24/03/2012] : Danh sách sinh viên xếp loại yếu

[29/02/2012] : Mở lớp học lại cho sinh viên tất cả các học phần GDTC

[28/02/2012] : Rút tín chỉ cho sinh viên xếp loại học lực yếu

[07/02/2012] : Tách lớp học phần Tiếng Anh 1

[01/02/2012] : Điều chỉnh thời khóa biểu cá nhân

[30/01/2012] : Điều chỉnh thời gian đăng ký tín chỉ

[11/01/2012] : Thời khóa biểu chính thức khóa 2010,2012

[09/01/2012] : Hiệu chỉnh số lượng học phần Tiếng Anh

[04/01/2012] : Danh sách học phần bị hủy

[30/12/2011] : V/v bổ sung học phần GDTC

[27/12/2011] : V/v nộp kết quả đăng ký tín chỉ

[12/12/2011] : V/v mở lớp Tiếng Anh 1 bổ sung

[06/12/2011] : Hướng dẫn đăng ký tín chỉ cho khóa 2011