PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

[03/01/2014] : Thông báo về việc bổ sung hồ sơ sinh viên
[20/12/2013] : Thông báo Về việc thu tiền nội trú học kỳ II - năm học 2013 - 2014
[09/08/2013] : Thông báo V/v bố trí lại vị trí chỗ ở cho sinh viên Phòng 207 - Nhà 2
[16/05/2013] : Thông báo V/v bố trí chỗ ở Ký túc xá sinh viên năm học 2013 - 2014